Virtuell shunt = Venös tillblandning beräknad på FIO2, SpO2 och B-Hb - Ger ett ungefärligt mått på hur effektivt lungorna kan syresätta blodet.
FiO2 %
SpO2 %
B-Hb g/l
Antagen  AV-diff

vol%

OBS! Ändra bara det förvalda värdet 5 vol% om du vet vad du gör!

Qs/Qt  (uppskattad)
Kommentar
   
   
Begreppet virtuell shunt (=venös tillblandning) förklaras bäst med ett exempel:

Om Qs/Qt (virtuell) = 10% så innebär det att syresättningen fungerar som om 10% av det blod som passerar lungorna inte alls blir syresatt (shunt t ex pga atelektas) och att resten av lungorna syresätter blodet perfekt.

Observera att det erhållna värdet inte innebär att patienten verkligen har en sann shunt - det kan också bero på att fördelningen mellan ventilation och perfusion (genomblödning) i lungorna är ojämn. Qs/Qt är ett bra mått på lungornas effektivitet men en enstaka mätning säger inte vad den nedsatta syresättningen beror på.

Normalvärdet varierar med åldern.