PaO2/FiO2 - Grovt mått på lungornas syresättande förmåga, som ingår som en del i definitionerna av ARDS. Beräknas från arteriell blodgas och förutsätter känd inandad syrgashalt.
FiO2 %
PaO2 kPa
PaO2/FiO2
Kommentar