Virtuell shunt = Venös tillblandning beräknad på FIO2, SpO2 och B-Hb - Ger ett mått på hur effektivt lungorna kan syresätta blodet.
Arteriell blodgasanalys (Shunten beräknas utifrån antagen a-v-difff)
FiO2 %
Hb g/l
Temp °C
PaO2 kPa
PaCO2 kPa
pH  art
Antagen  AV-diff

vol%

OBS! Ändra bara det förvalda värdet 5 vol% om du vet vad du gör!

Venös blodgasanalys (Ej nödvändigt, men ger säkrare beräkning)
PvO2 kPa
PvCO2 kPa
pH  ven
Resultat
Qs/Qt
Kommentar