Oxyhemoglobinets dissociationskurva - Beräknad SaO2 från pO2, pCO2, pH och temp. Tar hänsyn till höger-/vänster-förskjutning.
PO2 kPa
PCO2 kPa
pH
Temp °C
Beräknat  SO2
Kommentar