Oxyhemoglobinets dissociationskurva - Beräknat PaO2 från uppmätt SpO2. Tar inte hänsyn till höger-/vänster-förskjutning.
Uppmätt  SO2 %
Beräknat  PO2
Kommentar