serumkreatinin (umol/l):
Ålder (år):
Vikt (kg):
Kön: KvinnaMan