Korrigerad kroppsvikt för vuxna (>=18 år)

Kroppslängd cm
Kroppsvikt kg
Kön
"Predicted"  kroppsvikt  (1)
"Ideal"  kroppsvikt  (2)
"Lean"  kroppsvikt  (3)
Kommentar
 
 
   
Läs mer om formlerna bakom beräkningarna och se litteraturreferenserna

1) Formler:
Män: "Ideal" kroppsvikt = 50 + 0,906 * (Längd i cm - 152,4)
Kvinnor: "Ideal" kroppsvikt = 45,5 + 0,906 * (Längd i cm - 152,4)
Ref.: "ARDS Net". Ventilation with lower tidal volumes as compared with traditional tidal volumes for acute lung injury and the acute respiratory distress syndrome. The Acute Respiratory Distress Syndrome Network. N Engl J Med 200;342:1301-8. Formlerna som ARDS Net använder är tagna från:
Devine BJ. Gentamicin therapy. Drug Intell Clin Pharm 1974;8:650-5. (Denna referens är inte indexerad på PubMed och tidskriften har ingen webbsida). Devines formel bygger i sin tur troligen på en skrift av en fransk kirurg på 1800-talet: Broca PP. Memoires d'anthropologie. Paris 1871 / 1877. Underlaget för uträkningen av "ideal" vikt kan alltså synas något bräckligt, men Devines formler är trots allt de mest använda i litteraturen.

2) Formel: Män och kvinnor: "Ideal" kroppsvikt = 22 * (Längd i meter)^2
Ref.: Lemmens HJM, Brodsky JB, Bernstein DP. Estimating ideal body weight - a new formula. Obesity Surgery 2005;15:1082-3

3) Formel:
Män: Lean Body Weight = (9270 * Kroppsvikt) / (6680 + (216 * BMI))
Kvinnor: Lean Body Weight = (9270 * Kroppsvikt) / (8780 + (244 * BMI))
där BMI (Body Mass Index) = Kroppsvikt i kg / (Kroppslängd i meter)^2 och vikten anges i kg och längden i meter
Ref.: Janmahasatian S, Duffull SB, Ash S, Ward LC, Byrne NM, Green B. Quantification of lean bodyweight. Clin Pharmacokinet. 2005;44:1051–65