Vasoaktiva droger

Förnamn:
Efternamn:
ID:
Vikt (kg):
Välj läkemedel:
Mängd läkemedel (mg): Lämna tomt för standardspädning
Spätt i volym (ml): Lämna tomt för standardspädning