Fritextsökning
Här listas dokument 1 - 25 av 104 som stämmer in på dina sökparametrar

Info Du öppnar PDF-dokumentet genom att klicka på rubriken i listan av hittade dokument eller via länken "Öppna PDF". För att hämta motsvarande Word-dokument klickar du på länken "Hämta WOrdfil" till höger i listan. Då öppnas en tom sida som efter en stund startar nedladdningen av filen från JLLs server. Filen sparas på platsen för nedladdade filer och du kan behöva leta upp den där och öppna i Word eller kompatibelt program.

Om du söker med tom sökruta listas alla dokument i databasen.


Sortera  efter  rubrik

Corotrop  (Milrinon). Öppna PDF Hämta Wordfil
Remifentanil  på  IVA. Öppna PDF Hämta Wordfil
Blåsträning  hos  IVA-patienter. Öppna PDF Hämta Wordfil
Njurprotektion  m  acetylcystein. Öppna PDF Hämta Wordfil
Etylenglykolförgiftning. Öppna PDF Hämta Wordfil
PiCCO  modul  -  Lathund. Öppna PDF Hämta Wordfil
Maskventilation  PÅ  IVA. Öppna PDF Hämta Wordfil
KOL-exacerbation  och  non-invasiv  ventilation  (NIPPV). Öppna PDF Hämta Wordfil
Simdax  Levosimendan. Öppna PDF Hämta Wordfil
Massiv  transfusion. Öppna PDF Hämta Wordfil
Isolering  av  IVA-pat. Öppna PDF Hämta Wordfil
Heparininducerad  trombocytopeni. Öppna PDF Hämta Wordfil
Hyponatremi. Öppna PDF Hämta Wordfil
Glucoskontroll  på  IVA. Öppna PDF Hämta Wordfil
Bukkompartment. Öppna PDF Hämta Wordfil
Glutaminsubstitution. Öppna PDF Hämta Wordfil
Provtagningsrutiner  IVA. Öppna PDF Hämta Wordfil
Rekrytering  Lungprotektion. Öppna PDF Hämta Wordfil
Läkemedelsdokumentation  på  IVA. Öppna PDF Hämta Wordfil
Blod-  &  vätskeersättning. Öppna PDF Hämta Wordfil
Malign  mediainfarkt. Öppna PDF Hämta Wordfil
Hypoterm  behandling. Öppna PDF Hämta Wordfil
Bridiondosering. Öppna PDF Hämta Wordfil
Vakenintubation. Öppna PDF Hämta Wordfil
TUR-syndrom. Öppna PDF Hämta Wordfil