Fritextsökning
Här listas dokument 1 - 25 av 104 som stämmer in på dina sökparametrar

Info Du öppnar PDF-dokumentet genom att klicka på rubriken i listan av hittade dokument eller via länken "Öppna PDF". För att hämta motsvarande Word-dokument klickar du på länken "Hämta WOrdfil" till höger i listan. Då öppnas en tom sida som efter en stund startar nedladdningen av filen från JLLs server. Filen sparas på platsen för nedladdade filer och du kan behöva leta upp den där och öppna i Word eller kompatibelt program.

Om du söker med tom sökruta listas alla dokument i databasen.


Sortera  efter  rubrik

Akut  svår  pancreatit. Öppna PDF Hämta Wordfil
Amning  efter  anestesi. Öppna PDF Hämta Wordfil
Anestesi  vid  ECT. Öppna PDF Hämta Wordfil
Anestesi  vid  kejsarsnitt. Öppna PDF Hämta Wordfil
Anestesirutiner  vid  laserkirurgi  i  ÖNH-regionen. Öppna PDF Hämta Wordfil
Antikoagulantia,  antitrombotika  och  operation. Öppna PDF Hämta Wordfil
Barn  och  akut  smärta. Öppna PDF Hämta Wordfil
Barnanestesi  i  Östersund. Öppna PDF Hämta Wordfil
Basal  övervakning  på  IVA. Öppna PDF Hämta Wordfil
Behandling  av  erektion  vid  transuretrala  operationer. Öppna PDF Hämta Wordfil
Blod-  &  vätskeersättning. Öppna PDF Hämta Wordfil
Blåsträning  hos  IVA-patienter. Öppna PDF Hämta Wordfil
Bridiondosering. Öppna PDF Hämta Wordfil
Bukkompartment. Öppna PDF Hämta Wordfil
Cordarone  (=Amiodarone)  vid  arrytmier. Öppna PDF Hämta Wordfil
Corotrop  (Milrinon). Öppna PDF Hämta Wordfil
CRRT  med  citrat. Öppna PDF Hämta Wordfil
CRRT  med  heparin. Öppna PDF Hämta Wordfil
Dexmedetomedin  på  IVA. Öppna PDF Hämta Wordfil
EKO  på  IVA. Öppna PDF Hämta Wordfil
Etylenglykolförgiftning. Öppna PDF Hämta Wordfil
EVAR  -  EndoVascular  Aortic  Replacement. Öppna PDF Hämta Wordfil
Förhindra  förväxling  av  instr. Öppna PDF Hämta Wordfil
Förlossningsepidural  och  förlossningsspinal. Öppna PDF Hämta Wordfil
Generella  läkemedel. Öppna PDF Hämta Wordfil