Fritextsökning
Här listas dokument 1 - 104 av 104 som stämmer in på dina sökparametrar

Info Du öppnar PDF-dokumentet genom att klicka på rubriken i listan av hittade dokument eller via länken "Öppna PDF". För att hämta motsvarande Word-dokument klickar du på länken "Hämta WOrdfil" till höger i listan. Då öppnas en tom sida som efter en stund startar nedladdningen av filen från JLLs server. Filen sparas på platsen för nedladdade filer och du kan behöva leta upp den där och öppna i Word eller kompatibelt program.

Om du söker med tom sökruta listas alla dokument i databasen.


Sortera  efter  rubrik

Corotrop  (Milrinon). Öppna PDF Hämta Wordfil
Remifentanil  på  IVA. Öppna PDF Hämta Wordfil
Blåsträning  hos  IVA-patienter. Öppna PDF Hämta Wordfil
Njurprotektion  m  acetylcystein. Öppna PDF Hämta Wordfil
Etylenglykolförgiftning. Öppna PDF Hämta Wordfil
PiCCO  modul  -  Lathund. Öppna PDF Hämta Wordfil
Maskventilation  PÅ  IVA. Öppna PDF Hämta Wordfil
KOL-exacerbation  och  non-invasiv  ventilation  (NIPPV). Öppna PDF Hämta Wordfil
Simdax  Levosimendan. Öppna PDF Hämta Wordfil
Massiv  transfusion. Öppna PDF Hämta Wordfil
Isolering  av  IVA-pat. Öppna PDF Hämta Wordfil
Heparininducerad  trombocytopeni. Öppna PDF Hämta Wordfil
Hyponatremi. Öppna PDF Hämta Wordfil
Glucoskontroll  på  IVA. Öppna PDF Hämta Wordfil
Bukkompartment. Öppna PDF Hämta Wordfil
Glutaminsubstitution. Öppna PDF Hämta Wordfil
Provtagningsrutiner  IVA. Öppna PDF Hämta Wordfil
Rekrytering  Lungprotektion. Öppna PDF Hämta Wordfil
Läkemedelsdokumentation  på  IVA. Öppna PDF Hämta Wordfil
Blod-  &  vätskeersättning. Öppna PDF Hämta Wordfil
Malign  mediainfarkt. Öppna PDF Hämta Wordfil
Hypoterm  behandling. Öppna PDF Hämta Wordfil
Bridiondosering. Öppna PDF Hämta Wordfil
Vakenintubation. Öppna PDF Hämta Wordfil
TUR-syndrom. Öppna PDF Hämta Wordfil
Regionalanestesi  vid  pediatriska  ingrepp. Öppna PDF Hämta Wordfil
Anestesirutiner  vid  laserkirurgi  i  ÖNH-regionen. Öppna PDF Hämta Wordfil
Anestesi  vid  ECT. Öppna PDF Hämta Wordfil
Riktlinjer  för  användande  av  syrgas  och  pulsoximeter  vid  transport  av  postioperativa  patienter  till Öppna PDF Hämta Wordfil
Rutiner  för  blodbeställning  och  blodtransfusion  på  operationsavdelningen. Öppna PDF Hämta Wordfil
Intratekala  opioider  vid  anestesi. Öppna PDF Hämta Wordfil
Latexallergi. Öppna PDF Hämta Wordfil
Behandling  av  erektion  vid  transuretrala  operationer. Öppna PDF Hämta Wordfil
Nutrition  på  IVA. Öppna PDF Hämta Wordfil
Lipidrescue. Öppna PDF Hämta Wordfil
EKO  på  IVA. Öppna PDF Hämta Wordfil
Venportar-Inläggning,  skötsel  och  komplikationer. Öppna PDF Hämta Wordfil
Rhabdomyolys. Öppna PDF Hämta Wordfil
Nepresolbehandling. Öppna PDF Hämta Wordfil
Venportar  ut  på  IVA. Öppna PDF Hämta Wordfil
Septisk  chock. Öppna PDF Hämta Wordfil
Perifer  Ven  Kateter  (PVK)  inläggning  på  vård-avdelning. Öppna PDF Hämta Wordfil
Neuroendokrina  tumörer. Öppna PDF Hämta Wordfil
Amning  efter  anestesi. Öppna PDF Hämta Wordfil
Malign  hypertermi. Öppna PDF Hämta Wordfil
Porfyri. Öppna PDF Hämta Wordfil
Trakeo-  &  koniotomi. Öppna PDF Hämta Wordfil
Smärtpatienter  jourtid. Öppna PDF Hämta Wordfil
Anestesi  vid  kejsarsnitt. Öppna PDF Hämta Wordfil
PONV  -  profylax  och  behandling  av  postoperativt  illamående  och  kräkning. Öppna PDF Hämta Wordfil
Smärtlindring  och  sedering  på  IVA. Öppna PDF Hämta Wordfil
Kolmonoxidförgiftning. Öppna PDF Hämta Wordfil
EVAR  -  EndoVascular  Aortic  Replacement. Öppna PDF Hämta Wordfil
Placentalösning. Öppna PDF Hämta Wordfil
Preeklampsi  och  HELLP. Öppna PDF Hämta Wordfil
Akut  svår  pancreatit. Öppna PDF Hämta Wordfil
Thoraxdränage  på  vårdavdelning. Öppna PDF Hämta Wordfil
RIVA  Regional  Intravenös  Anestesi. Öppna PDF Hämta Wordfil
Undvikande  av  kompartmentsyndrom  vid  högläge  i  benstöd. Öppna PDF Hämta Wordfil
NSAID-preparat  för  vuxna. Öppna PDF Hämta Wordfil
Postop  smärtlindring  barn. Öppna PDF Hämta Wordfil
Basal  övervakning  på  IVA. Öppna PDF Hämta Wordfil
Premedicinering  -  riktlinjer. Öppna PDF Hämta Wordfil
IVA-patienter  och  inhalationer. Öppna PDF Hämta Wordfil
Kirurgisk  diatermi. Öppna PDF Hämta Wordfil
Kontinuerlig  EEG-övervakning  på  IVA. Öppna PDF Hämta Wordfil
Intraosseös  nål. Öppna PDF Hämta Wordfil
Förhindra  förväxling  av  instr. Öppna PDF Hämta Wordfil
Magnesiumbehandling. Öppna PDF Hämta Wordfil
Barn  och  akut  smärta. Öppna PDF Hämta Wordfil
Generella  läkemedel. Öppna PDF Hämta Wordfil
Rutiner  vid  akut  och  urakut  sectio. Öppna PDF Hämta Wordfil
Tracheostomi  Kanylvård. Öppna PDF Hämta Wordfil
Premedicinering  till  barn. Öppna PDF Hämta Wordfil
Postop  smärtlindring  m  kontin  epiduralanestesi. Öppna PDF Hämta Wordfil
Sondmatningsrutiner  IVA. Öppna PDF Hämta Wordfil
Preopkompendiet. Öppna PDF Hämta Wordfil
Postoperativa  rutiner  UVA-kompendium. Öppna PDF Hämta Wordfil
Ulcusprofylax. Öppna PDF Hämta Wordfil
Barnanestesi  i  Östersund. Öppna PDF Hämta Wordfil
Förlossningsepidural  och  förlossningsspinal. Öppna PDF Hämta Wordfil
TIVA  -  totalintravenös  anestesi. Öppna PDF Hämta Wordfil
Ketalaranestesi. Öppna PDF Hämta Wordfil
Cordarone  (=Amiodarone)  vid  arrytmier. Öppna PDF Hämta Wordfil
Dexmedetomedin  på  IVA. Öppna PDF Hämta Wordfil
Neostigmin  vid  tarmatoni. Öppna PDF Hämta Wordfil
Njursvikt  på  IVA. Öppna PDF Hämta Wordfil
CRRT  med  citrat. Öppna PDF Hämta Wordfil
CRRT  med  heparin. Öppna PDF Hämta Wordfil
Handlingsplan  för  opsal  vid  urakuta  snitt. Öppna PDF Hämta Wordfil
Handlingsplan  vid  perioperativa  tandskador. Öppna PDF Hämta Wordfil
Stopp  eller  trombos  i  CVK  CDK  venport. Öppna PDF Hämta Wordfil
PICCO2. Öppna PDF Hämta Wordfil
IVA-delirium. Öppna PDF Hämta Wordfil
Riktlinjer  för  perioperativ  vätskebehandling. Öppna PDF Hämta Wordfil
Antikoagulantia,  antitrombotika  och  operation. Öppna PDF Hämta Wordfil
Misstänkt  ebola  och  behov  av  IVA-vård. Öppna PDF Hämta Wordfil
PCI. Öppna PDF Hämta Wordfil
rutiner  och  dokumentation  vid  vård  av  barn  på  109  Neonatal. Öppna PDF Hämta Wordfil
Läkemedelsdokumentation  rörande  IVA-patienter. Öppna PDF Hämta Wordfil
Rekrytering. Öppna PDF Hämta Wordfil
Respiratorbehandling  på  IVA. Öppna PDF Hämta Wordfil
Remifentanil  i  bolusdos  till  barn. Öppna PDF Hämta Wordfil
NAVA. Öppna PDF Hämta Wordfil