Om databasen...

I den här databasen kan du enkelt söka bland dokument från Anestesiläkaravdelningen vid Östersunds sjukhus. Sökningen sker som fritextsökning i dokumentens hela textinnehåll.

Alla dokument som finns tillgängliga här är godkända för publicering utanför Jämtlands Läns Landstings nätverk och du kan också hitta orginaldokumenten via JLLs hemsida. De publiceras där i Wordformat (.docx) men för att göra dokumenten mera "webb-vänliga" har vi lagrat en kopia i pdf-forma som du når genom att klicka på dokumentrubriken.

Vi har ingen automatisk koppling till orginaldokumentet så vill du vara helt säker på att orginaldokumentet inte uppdaterats efter att vår pdf-fil skapades kan du kontrollera mot orginaldokumentet som du kan hämta i .docx-format via särskild länk.

Vi tackar Anestesiläkarna vid Östersunds sjukhus för att de delar med sig av sina styrdokument!