Om databasen...

I den här databasen kan du enkelt söka bland dokument från Anestesiläkaravdelningen vid Östersunds Sjukhus. Sökningen sker som fritextsökning i dokumentens hela textinnehåll.

Alla dokument som finns tillgängliga här är godkända för publicering utanför Jämtlands Läns Landstings nätverk och du kan också hitta orginaldokumenten via JLLs hemsida. De publiceras där i Wordformat (.docx) men för att göra dokumenten mera "webb-vänliga" har vi lagrat en kopia i pdf-format.

Vi har ingen automatisk koppling till orginaldokumentet så vill du vara helt säker på att orginaldokumentet inte uppdaterats efter att vår pdf-fil skapades kan du kontrollera mot orginaldokumentet som du kan hämta i .docx-format via särskild länk.

Vi tackar Anestesiläkarna vid Östersunds sjukhus för att de delar med sig av sina styrdokument!