Fritextsökning
Här listas dokument 1 - 143 av 143 som stämmer in på dina sökparametrar

Du öppnar PDF-dokumentet genom att klicka på rubriken i listan av hittade dokument eller via länken "Öppna PDF".

Om du söker med tom sökruta listas alla dokument i databasen.

Du kan också hämta hela Ambulanshandboken som PDF-fil eller som Word-dokument

 

Sortera  efter  rubrik  (A-Ö/Ö-A)

12-avlednings  EKG   Öppna PDF
9-regeln   Öppna PDF
Abbey  Pain  Score   Öppna PDF
Adrenalin  0,1  mg_ml   Öppna PDF
Adrenalin  1  mg_ml   Öppna PDF
Aerius   Öppna PDF
Algoritm  för  hänvisning  till  anan  vårdnivå   Öppna PDF
Allergi  Anafylaktisk  reaktion   Öppna PDF
Allergi  Anafylaxi  barn   Öppna PDF
Alvedon   Öppna PDF
Ansiktsskada  barn   Öppna PDF
Ansiktsskada   Öppna PDF
Arixtra   Öppna PDF
Astma  KOL   Öppna PDF
Astma  Obstruktiva  besvär  barn   Öppna PDF
Atropin   Öppna PDF
Avbrytande  av  HLR   Öppna PDF
Avbrytande  av  uppdrag   Öppna PDF
Barn  som  far  illa   Öppna PDF
Bäckenskada  barn   Öppna PDF
Bäckenskada   Öppna PDF
Behandling  i  hemmet   Öppna PDF
Behörighet   Öppna PDF
Betapred   Öppna PDF
Brännskada  frätskada  barn   Öppna PDF
Brännskada  frätskada   Öppna PDF
Bricanyl   Öppna PDF
Bukskada  barn   Öppna PDF
Bukskada   Öppna PDF
Buksmärta   Öppna PDF
Buksmärtor  barn   Öppna PDF
Central  bröstsmärta  (CBS)   Öppna PDF
Combivent   Öppna PDF
Cordarone   Öppna PDF
Cyanokit   Öppna PDF
Dehydrering   Öppna PDF
Diabetes  mellitus  barn   Öppna PDF
Dödsfall  utanför  sjukhus   Öppna PDF
Drunkningstillbud  barn   Öppna PDF
Drunkningstillbud   Öppna PDF
Dykeriolycka   Öppna PDF
EMLA   Öppna PDF
Epiglottit  barn   Öppna PDF
Epiglottit   Öppna PDF
Extremitetsskada  (nedre)   Öppna PDF
Extremitetsskada  (övre)   Öppna PDF
Falsk  krupp  barn   Öppna PDF
Fentanyl   Öppna PDF
Förebyggande  av  hypotermi   Öppna PDF
Förlossning   Öppna PDF
Förord   Öppna PDF
Främmande  kropp  barn   Öppna PDF
Främmande  kropp   Öppna PDF
Furix   Öppna PDF
Generella  kramper   Öppna PDF
Glasgow  Coma  Scale   Öppna PDF
Glucos  300  mg_ml   Öppna PDF
Graviditetskomplikation   Öppna PDF
Heparin   Öppna PDF
Hjärtarytmi   Öppna PDF
Hjärtstopp  barn   Öppna PDF
Hjärtstopp   Öppna PDF
Hjärtsvikt   Öppna PDF
HLR  algoritm  vuxen   Öppna PDF
HLR  barn   Öppna PDF
HLR  läkemedelsdoser  barn   Öppna PDF
Höftfraktur  (lågenergi)   Öppna PDF
Huvudvärk   Öppna PDF
Hyperglykemi   Öppna PDF
Hypoglykemi   Öppna PDF
Hypotermi  (kroppstemp  <35°C)   Öppna PDF
Identifiering   Öppna PDF
Illamående  kräkning   Öppna PDF
Immobilisering   Öppna PDF
Inhalation  av  skadliga  ämnen  barn   Öppna PDF
Inhalation  av  skadliga  ämnen   Öppna PDF
Innehållsförteckning   Öppna PDF
Intoxikation  barn   Öppna PDF
Intoxikation   Öppna PDF
Ketanest   Öppna PDF
Kolsuspension   Öppna PDF
Kramper  barn   Öppna PDF
Lavinolycka   Öppna PDF
Lustgas_syrgas   Öppna PDF
Mag-tarm  blödning   Öppna PDF
Medbestämmande   Öppna PDF
Meningit  barn   Öppna PDF
Meningit   Öppna PDF
Metalyse   Öppna PDF
Midazolam   Öppna PDF
Morfin   Öppna PDF
Naloxonhydroklorid   Öppna PDF
Natriumtiosulfat   Öppna PDF
Näsblödning   Öppna PDF
Neonatal  algoritm   Öppna PDF
Nitroglycerin   Öppna PDF
Ondansetron   Öppna PDF
Ögonskada  barn   Öppna PDF
Ögonskador   Öppna PDF
Pärm   Öppna PDF
Plavix   Öppna PDF
Prehospital  undersökning  och  behandling  (barn  <18  år)   Öppna PDF
Prehospital  undersökning  och  behandling  (vuxen)   Öppna PDF
Primär  PCI  vid  STEMI   Öppna PDF
Primperan   Öppna PDF
Psykiatriska  symtom   Öppna PDF
Pulmicort  turbohaler   Öppna PDF
Rapifen   Öppna PDF
Reaktionsskala  (RLS  85)   Öppna PDF
Riktlinje  hänvisning  annat  transportsätt   Öppna PDF
Ringeracetat   Öppna PDF
Ryggskott  (lumbago)   Öppna PDF
Seloken   Öppna PDF
Sepsis   Öppna PDF
Skada  nedre  extremitet  barn   Öppna PDF
Skada  övre  extremitet  barn   Öppna PDF
Skallskada  barn   Öppna PDF
Skallskada   Öppna PDF
Smärtbehandling  allmänt   Öppna PDF
Spasmofen   Öppna PDF
Spinal  skada  barn   Öppna PDF
Spinal  skada   Öppna PDF
Stensmärta   Öppna PDF
Stesolid  Novum   Öppna PDF
Stesolid   Öppna PDF
Stroke-Rädda  Hjärnan   Öppna PDF
Suscard   Öppna PDF
Syncope  (kortvarig  medvetslöshet  20-30  sek)   Öppna PDF
Syrgas   Öppna PDF
Tavegyl   Öppna PDF
Tetracain   Öppna PDF
Thoraxskada  barn   Öppna PDF
Thoraxskada   Öppna PDF
Trauma  allmänt  barn   Öppna PDF
Trauma  allmänt   Öppna PDF
Trombolys  vid  STEMI   Öppna PDF
Trombolys   Öppna PDF
Trombyl   Öppna PDF
Ventoline   Öppna PDF
Vitalparametrar-triagevärden   Öppna PDF
Voltaren  supp   Öppna PDF
Voltaren   Öppna PDF
Yrsel   Öppna PDF