Om databasen...

I den här databasen kan du enkelt söka i Ambulanshandboken från Region Jämtland Härjedalen (RJH). Sökningen sker som fritextsökning i dokumentens hela textinnehåll och resultatet presenteras som en lista över de sidor som innhehåller söktermerna.

Orginaldokumentet är i Wordformat (.docx) men för att göra dokumenten mera "webb-vänliga" har vi delat upp dokumentet i enstaka sidor i pdf-format som du når genom att klicka på dokumentrubriken.

Du kan också hämta hela Ambulanshandboken som PDF-fil eller som Word-dokument

Vi tackar Ambulanssjukvården i RJH och Öl Erik Sandström för att de delar med sig av sina styrdokument!