Vätskebehandling vid brännskada dygn 1

Längd (cm):      
Vikt (kg):      
Bränd yta (%):      
   
         
         
         
 
ABC om brännskador fr Läkartidningen
 
   

Läs mera: Bakgrund och ytterligare behandlingsråd
Resultaten skall ses som preliminära riktlinjer. Behandlingen måste individualiseras och vi förslår att du läser Brännskadekompendium från Brännskadeavdelningen, Akademiska sjukhuset i Uppsala. Våra beräkningar bygger på uppgifter ur detta kompendium.