BMI och kroppsyta

Längd (cm)      
Vikt (kg)      
 
Undervikt
(<18,5)
Normalvikt
(18,5-25)
Övervikt
(25-30)
Fetma
(>30,00)
BMI
Kroppsyta
 
       
 
   
Läs mera: Bakgrund till beräkningen
BMI-formel